Tổng thầu cơ điện công nghiệp: Nhìn lại Nhà máy Spartronics Việt Nam 2

Tổng thầu cơ điện công nghiệp: Nhìn lại Nhà máy Spartronics Việt Nam 2

Đối với một công trình xây dựng công nghiệp, thương mại hoặc dân dụng, người ta luôn chia các hạng mục thi công của công trình ra thành hai mảng: Xây dựng và Cơ điện. Có thể xem phần Xây dựng như là bộ khung xương và diện mạo, còn hệ thống cơ điện như là lục phủ ngũ...
Vật liệu xanh – Tương lai của ngành công nghiệp xây dựng

Vật liệu xanh – Tương lai của ngành công nghiệp xây dựng

Vật liệu xanh trong xây dựng đang được xem như là xu hướng phát triển bền vững trong giai đoạn hiện nay. Để đạt được chứng nhận công trình xanh (LEED, EDGE, LOTUS,…), tùy theo số điểm đánh giá của từng loại chứng chỉ mà vật liệu xanh sẽ phải chiếm một tỉ trọng...