Đội ngũ

Ban điều hành

Ông Nguyễn Bình Phương

Chủ tịch kiêm Tổng Giám Đốc

Ông Nguyễn Bình Phương

• Hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, đầu tư và kinh doanh

• Cựu Phó Tổng Giám đốc, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank)

• Cựu Phó Tổng Giám đốc, Ngân hàng TMCP Nam Á (NamAbank)

• Cựu Tổng Giám đốc Công ty AMC – Ngân hàng TMCP Nam Á (NamAbank)

• Thạc sĩ quản trị kinh doanh quốc tế (MBA) cùng với các ngành quản lý tài chính, ngân hàng, bảo hiểm & quản lý công nghệ thông tin, Đại học Hannover tại Đức.

• Cử nhân kinh doanh quốc tế, Đại học Ngoại thương Tp.Hồ Chí Minh

Ông Phan Thanh Quý

Phó Tổng Công Nghệ

Ông Phan Thanh Quý

• Hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển công nghệ, quản trị thi công công trình công nghiệp, dân dụng & điện năng lượng mặt trời

• Ban quản lý dự án của Tòa nhà Vinamilk Việt Nam

• Chỉ huy trưởng của nhà máy Vinamik tại Campuchia & Việt Nam

• Phó Giám đốc Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp (NAGECO)

• Cử nhân Quản lý công nghiệp, Đại học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh

• Kỹ sư xây dựng, Đại học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh

• Giám đốc triển khai dự án các hệ thống Điện năng lượng mặt trời với tổng công suất hơn 30MWp.

• Thiết kế, quản lý vận hành hệ thống điện năng lượng mặt trời MPIA, Malaysia

Ông Nguyễn An Khê

Phó Tổng Phát Triển Kinh Doanh

Ông Nguyễn An Khê

• Hơn 20 năm kinh nghiệm quản trị điều hành và phát triển kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng dân dụng

• Phó Tổng Giám đốc, Công ty CP Kiểm định Xây dựng Sài Gòn 2 (SCQC 2)

• Chuyên gia giám định xây dựng, quản lý vận hành & quản lý dự án, Công ty CP Kiểm định Xây dựng Sài Gòn (SCQC)

• Thạc sĩ Kỹ thuật chuyên nghiệp, Viện Công nghệ Châu Á (AIT), Thái Lan

• Cử nhân Luật, Đại học Luật Tp.HCM

• Kỹ sư xây dưng dân dụng & công nghiệp, Đại học Kiến trúc Tp.Hồ Chí Minh

Ông Phan Thanh Quý

Phó Tổng Giám Đốc – Công Nghệ

Ông Phan Thanh Quý

• Hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển công nghệ, quản trị thi công công trình công nghiệp, dân dụng & điện năng lượng mặt trời

• Ban quản lý dự án của Tòa nhà Vinamilk Việt Nam

• Chỉ huy trưởng của nhà máy Vinamik tại Campuchia & Việt Nam

• Phó Giám đốc Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp (NAGECO)

• Cử nhân Quản lý công nghiệp, Đại học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh

• Kỹ sư xây dựng, Đại học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh

• Giám đốc triển khai dự án các hệ thống Điện năng lượng mặt trời với tổng công suất hơn 30MWp.

• Thiết kế, quản lý vận hành hệ thống điện năng lượng mặt trời MPIA, Malaysia

Ông Nguyễn Bình Phương

Chủ tịch kiêm Tổng Giám Đốc

Ông Nguyễn Bình Phương

• Hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, đầu tư và kinh doanh

• Cựu Phó Tổng Giám đốc, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank)

• Cựu Phó Tổng Giám đốc, Ngân hàng TMCP Nam Á (NamAbank)

• Cựu Tổng Giám đốc Công ty AMC – Ngân hàng TMCP Nam Á (NamAbank)

• Thạc sĩ quản trị kinh doanh quốc tế (MBA) cùng với các ngành quản lý tài chính, ngân hàng, bảo hiểm & quản lý công nghệ thông tin, Đại học Hannover tại Đức.

• Cử nhân kinh doanh quốc tế, Đại học Ngoại thương Tp.Hồ Chí Minh

Ông Lê Đình Duy

Phó Tổng Giám Đốc – Vận Hành

Ông Lê Đình Duy

• Hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý Vận hành, Pháp lý, Tài Chính, Nhân sự & Mua hàng

• Thạc sỹ quản trị kinh doanh quốc tế (đang theo khóa học MBA), Đại học Khoa học Ứng dụng Tây Bắc Thụy Sĩ

• Cử nhân Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế Tp.Hồ Chí Minh

• Trợ lý Phó Tổng Giám đốc, Ngân hàng TMCP Nam Á

• Giám đốc phát triển kinh doanh & điều phối dự án, Tập đoàn Hải Vương (SIKICO)

Ông Trần Văn Trọng

Phó Tổng Giám Đốc – Nghiên cứu & Phát Triển

Ông Trần Văn Trọng

• Hơn 12 năm kinh nghiệm trong vực quản lý thiết kế & thi công xây dựng

• Giám đốc dự án, Công ty CP Đầu tự Hạ tầng & Đô thị dầu khí Việt Nam (Petroland)

• Giám đốc dự án, Công ty CP Apec

• Thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) về ngành quản trị, Đại học Bách Khoa Tp.HCM

• Thạc sĩ kỹ thuật, Đại học Bách Khoa Tp.HCM

• Kỹ sư Xây dựng & Công nghiệp, Đại học Bách Khoa Tp.HCM

• Thiết kế, quản lý vận hành hệ thống điện năng lượng mặt trời MPIA, Malaysia

Đội ngũ Kỹ sư & Dự án

Đội ngũ Vận hành