Giá trị

Tầm nhìn

Chúng tôi hành động để góp phần làm sạch môi trường sống của chúng ta, thông qua việc thực thi các giải pháp xây dựng và năng lượng sạch với những kết quả có thể kiểm chứng và đánh giá.

Sứ mệnh

Chúng tôi đem đến giải pháp xây dựng và năng lượng sạch đáng tin cậy và hiệu quả trong lĩnh vực dân dụng, thương mại, công nghiệp để giúp chủ đầu tư đạt được mục tiêu giảm thiểu khí thải độc hại trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Giá trị cốt lõi

Chính trực

Trung thực và minh bạch trong mọi hành động, giao dịch với các bên liên quan ở trong và ngoài tổ chức.

Chất lượng

Chất lượng quyết định năng lực cạnh tranh và sự thành công bền vững của công ty.

Phát triển con người

Chú trọng tạo ra không gian tự do, chủ động, và chịu trách nhiệm để thúc đẩy sự cải tiến, đổi mới của đội ngũ nhằm phát triển con người toàn diện, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống của đội ngũ.

Trách nhiệm xã hội

Đóng góp cho quá trình cải thiện chất lượng và làm sạch môi trường; thực hiện trách nhiệm xã hội và phụng sự cộng đồng.