Tòa nhà Trường Anh Ngữ Thượng Đỉnh

Khách hàng

Ông Lê Đức Lam

Phạm Vi

Tổng thầu thiết kế & xây dựng

Địa điểm

Số 104 Cao Thắng, Phường 6, Quận 3

DTXD

5,210 m2 (10 tầng và 3 hầm)

MÔ TẢ

Tòa nhà văn phòng với thiết kế 9 tầng và 3 hầm sẽ trở thành trụ sở chính của Trường anh ngữ Thượng Đỉnh

Khách hàng

Ông Lê Đức Lam

Phạm Vi

Tổng thầu thiết kế & xây dựng

Địa điểm

Số 104 Cao Thắng, Phường 6, Quận 3

DTXD

5,210 m2 (10 tầng và 3 hầm)

MÔ TẢ

Tòa nhà văn phòng với thiết kế 9 tầng và 3 hầm sẽ trở thành trụ sở chính của Trường anh ngữ Thượng Đỉnh