Dự án nhà máy Spartronics 2 đang đi đến những bước hoàn thiện cuối cùng:
– Lắp đặt nội thất
– Chạy và kiểm thử hệ thống cơ điện
Nhà máy Spartronics 2 Việt Nam

Toàn cảnh nhà máy

Hệ thống tủ điện - Nhà máy Spartronics 2

Hệ thống tủ điện

Bên trong nhà máy & Hệ thống MEP - Nhà máy Spartronics

Bên trong nhà máy & Hệ thống MEP

Hệ thống ACMV - Nhà máy Spartronics 2

Hệ thống ACMV